Klub Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Modrzejowska 42
41-200 Sosnowiec
tel. 32 296-22-42
Klub Aktywnego Seniora przy Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Szymanowskiego 3b
41-219 Sosnowiec
tel. 32 266-27-64
Strefa Seniora przy Klubie Bakcyl
(dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik)
ul. Koszalińska 25
41-219 Sosnowiec
spotkania w każdą środę od 14.00 – 18.30
Klub Seniora w Klubie Osiedlowym BIOS ul. Lenartowicza 108
41-200 Sosnowiec

Partnerzy programu

Kontakt


Można się z nami kontaktować telefonicznie: 32 296-23-06
wysyłając e-maila na adres: senior60@um.sosnowiec.pl,
lub odwiedzając nas osobiście: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
ul. 3-go Maja 33, 41-200 Sosnowiec, pokój 403, piętro