Akty prawne

UCHWAŁA NR 155/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 618/XLVIII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Regulamin Rady Seniorów

Interpelacja

Wniosek Radnego